مرتضی کیوانلو

درباره من

دکتر مرتضی کیوانلو
image

استادیار گروه آموزشی درمانگاهی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

مرتضی کِیوانلو متولد شهرستان سبزوار هستم. تحصیلات من تا زمان ورود به دانشگاه فردوسی مشهد، در سبزوار بود و از آن پس در رشته دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۷۸ پذیرفته شدم و تا زمان فارغ التحصیلی در سال ۱۳۸۵  در مشهد مشغول به تحصیل بودم و پس از آن در سال ۱۳۸۵ وارد دوره دکتری تخصصی رشته بیماری های داخلی دامهای بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد  شدم و در سال ۱۳۹۰ از این دوره فارغ التحصیل شدم. پس از آن برای مدتی، در شهرستان بیرجند به امور درمانی دام مشغول بودم پس از آن در همان سال وارد دوره خدمت سربازی شدم و دوره خدمت سربازی من در مرکز سگهای جستجوگر ارتش ادامه یافت. پس از دوره سربازی به مشاغل دامپزشکی شامل مسوول فنی کشتارگاه طیور در شهرستان گنبد کاووس و دامپزشک یخش خصوصی در شهرستان جوِین مشغول به کار بودم و در سال ۱۳۹۴ بعنوان هیات علمی دا...

محقق گوگل

(1402/12/6)

استنادات

60

h-index

4

i10-index

2

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/12/6)

استنادات

28

مقالات

9

h-index

4

مؤلفین همکار

29

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1390

دکتری نخصصی داخلی دامهای بزرگ (DVSc)

1378-1385

دکتری عمومی دامپزشکی

تجارب

1394

درمانگاه تخصصی دامهای بزرگ

سبزوار - جوین

1393

مسئول فنی کشتارگاه طیور

گنبد کاووس

1391-1392

خدمت در مرکز تربیت سگهای جستجوگر ارتش

تیپ 65 نوهد - مرکز سگهای جستجوگر

مهارت ها

مدیریت و نظارت دامداری ها

اولویت های پژوهشی

رفتارشناسی حیوانات

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Identification and Genotyping of Anaplasma phagocytophylum Strains with Zoonotic Potential in Dogs from Mashhad Shelters, Khorasan-Razavi Province, Iran
ميكروب شناسي پزشكي ايران(2022)
9311519001, ^حمید استاجی*, ^مرتضی کیوانلو, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, احسان گله دار کاخکی
Possible acute poisoning by Sinapis arvensis in sheep: the clinical, laboratory and necropsy findings(Case Study)
Archives of Razi Institute(2021)
^مرتضی کیوانلو*, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمود احمدی همدانی, ^عباس جواهری وایقان, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی
Effects of Parenteral Vitamin D3 Supplementation on Hematological Parameters of Healthy Holstein Bulls
Archives of Razi Institute(2021)
^مرتضی کیوانلو*, ^محمود احمدی همدانی, ^اشکان جبلی جوان, 9212519105
The First Study of West Nile Virus in Feral Pigeons (Columba livia domestica) Using Conventional Reverse Transcriptase PCR in Semnan and Khorasane-Razavi Provinces, Northeast of Iran
Journal of Arthropod-Borne Diseases(2021)
^حمید استاجی*, ^مرتضی کیوانلو, زینب گراییلی, هدیه شهسواری, الناز جعفری
مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2020)
9022519100, ^مرتضی کیوانلو*, ^اشکان جبلی جوان, ^رضا نارنجی ثانی, ^محمود احمدی همدانی
بررسی شیوع سرمی ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان، ایران
مجله دامپزشکی ایران(2019)
9011519021, 9011519013, ^حمید استاجی*, ^مرتضی کیوانلو, حسن هاشم زاده
گزارش وقوع مسمومیت حاد با ارزن در یک گله گوسفند واقع در خراسان جنوبی، یافته های بالینی و آزمایشگاهی
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2019)
^مرتضی کیوانلو*, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمود احمدی همدانی
Distribution of Antibiotic Resistance Genes among the Phylogroups of Escherichia coli in Diarrheic Calves and Chickens Affected by Colibacillosis in Tehran, Iran
Archives of Razi Institute(2018)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, تقی زهرایی صالحی, ^علی مهدوی, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^سارا مهدی زاده مود, ^مرتضی کیوانلو, ^محمود احمدی همدانی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ایرج اشرافی تامای, الهام عاطفی تبار
The Role of TNF-α in Aflatoxin B-1 Induced Hepatic Toxicity in Isolated Perfused Rat Liver Model
acta medica iranica(2017)
محمد کاظم کوهی, محمود قاضی خوانساری, فرزاد حیاتی, ^حمید استاجی, ^مرتضی کیوانلو, ^ابراهیم شهروزیان*
Effect of Parenteral Vitamin D3 Supplementation in Several Doses During a Six- day Period on Total Antioxidant Capacity in Healthy Holstein Bulls
Iranian Journal of Veterinary Medicine(مجلۀ طب دامی ایران)(2022)
^مرتضی کیوانلو*, ^محمود احمدی همدانی, ^اشکان جبلی جوان, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, فرزانه رخشانی زابل
رديابي مولكولي آناپلاسما فاگوسيتوفيلوم در گوسفندان ارجاعي به كشتارگاه سمنان- ايران
موسيوند اسما(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي مولكولي گونه هاي آنا پلاسما داخل گلبول قرمز در گوسفندهاي ارجاعي به كشتارگاه سمنان ، ايران
حامدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روشهای نمونه گیری درمانگاهی   (252 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ   (260 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
مبانی بیولوژی سلولی و ملکولی   (268 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
اخلاق دامپزشکی و حقوق حیوانات   (372 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
عملیات درمانگاهی دامهای بزرگ   (283 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دکتری عمومی دامپزشکی
کارورزی داخلی دامهای بزرگ   (458 بار دانلود)
رشته : دکتری حرفه ای دامپزشکی , گرایش : دکتری حرفه ای دامپزشکی
رفتارشناسی حیوانات   (579 بار دانلود)
رشته : کارشناسی علوم دامی , گرایش : علوم دامی
اصول معاینه دام   (466 بار دانلود)
رشته : دکتری حرفه ای دامپزشکی , گرایش : دکتری حرفه ای دامپزشکی
آشنایی با بیماری های دامی   (530 بار دانلود)
رشته : کارشناسی علوم دامی , گرایش : علوم دامی
بیماری های دام و طیور   (480 بار دانلود)
رشته : کارشناسی علوم آزمایشگاهی , گرایش : علوم آزمایشگاهی
بیماری های متابولیک دامهای بزرگ   (579 بار دانلود)
رشته : دکتری حرفه ای دامپزشکی , گرایش : دکتری حرفه ای دامپزشکی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
عملیات درمانگاهی دام های بزرگ کیس ریپورت 3 و 4 (1399/03/13)
اصول معاینه دستگاه ادراری (1399/03/13)
آزمایشگاه میکروب آزمایش TSI و OF و ژلاتیناز (1399/03/13)
کمبود ویتامین A (1399/03/05)
کمبود ویتامین A (1399/03/05)
کمبود مس و کمبود تیامین (1399/03/05)
Case report 1 and 2 (1399/03/05)
بیماریهای دستگاه تنفس (1399/02/30)
معاینه دستگاه گوارش اسب (1399/02/30)
بیماری کزاز (1399/02/30)
آزمایشگاه میکروب شناسی- آزمونهای اکسیداز و کاتالاز و کواگولاز (1399/02/30)
رفتارشناسی (حواس پنجگانه - ترس و تنش و گریز) (1399/02/23)
طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) (1399/02/23)
پاستورلوزیس (تب حمل و نقل) (1399/02/21)
انواع روش های کشت باکتریایی (1399/02/21)
بیماری سو هضم عصب واگ - بیماری جابجایی شیردان (1399/02/16)
اصول معاینه دستگاه تنفسی 2 (1399/02/15)
شاربن علامتی (1399/02/15)
آزمایشگاه میکروب- مقدمه محیط کشت (1399/02/15)
لینک بیماری پریکاردیت ضربه ای (1399/02/09)
لینک بیماری انتروتوکسمی (1399/02/07)
لینک استیومالاسی (1399/02/07)
لینک آزمایشگاه میکروب (1399/02/07)
لینک اصول معاینه دستگاه تنفسی قسمت اول (1399/02/07)
لینک بیماری یون (1399/02/07)
لینک رفتارشناسی جلسه دوم (جلسه مجازی اول) (1399/02/07)
لینک کمبود ویتامین E و سلنیوم (1399/02/07)
لینک رنگ آمیزی اندوسپور (1399/02/07)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
mkeywanloo@semnan.ac.ir
2333362752

فرم تماس