مرتضی کیوانلو

درباره من

دکتر مرتضی کیوانلو
image

استادیار گروه آموزشی درمانگاهی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسی شیوع سرمی ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان، ایران
مجله دامپزشکی ایران(2019)
9011519021, 9011519013, ^حمید استاجی*, ^مرتضی کیوانلو, حسن هاشم زاده
گزارش وقوع مسمومیت حاد با ارزن در یک گله گوسفند واقع در خراسان جنوبی، یافته های بالینی و آزمایشگاهی
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2019)
^مرتضی کیوانلو*, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمود احمدی همدانی
Distribution of Antibiotic Resistance Genes among the Phylogroups of Escherichia coli in Diarrheic Calves and Chickens Affected by Colibacillosis in Tehran, Iran
Archives of Razi Institute(2018)
^حمید استاجی*, Alfreda Tonelli, تقی زهرایی صالحی, ^علی مهدوی, ^ابراهیم شهروزیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^سارا مهدی زاده مود, ^مرتضی کیوانلو, ^محمود احمدی همدانی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ایرج اشرافی تامای, الهام عاطفی تبار
The Role of TNF-α in Aflatoxin B-1 Induced Hepatic Toxicity in Isolated Perfused Rat Liver Model
acta medica iranica(2017)
محمد کاظم کوهی, محمود قاضی خوانساری, فرزاد حیاتی, ^حمید استاجی, ^مرتضی کیوانلو, ^ابراهیم شهروزیان*

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
عملیات درمانگاهی دامهای بزرگ   (108 بار دانلود)
رشته : دکتری حرفهای دامپزشکی , گرایش : دکتری حرفه ای دامپزشکی
رفتارشناسی حیوانات   (105 بار دانلود)
رشته : کارشناسی علوم دامی , گرایش : علوم دامی
اصول معاینه دام   (96 بار دانلود)
رشته : دکتری حرفه ای دامپزشکی , گرایش : دکتری حرفه ای دامپزشکی
آشنایی با بیماری های دامی   (113 بار دانلود)
رشته : کارشناسی علوم دامی , گرایش : علوم دامی
بیماری های دام و طیور   (108 بار دانلود)
رشته : کارشناسی علوم آزمایشگاهی , گرایش : علوم آزمایشگاهی
بیماری های متابولیک دامهای بزرگ   (139 بار دانلود)
رشته : دکتری حرفه ای دامپزشکی , گرایش : دکتری حرفه ای دامپزشکی
کارورزی داخلی دامهای بزرگ   (101 بار دانلود)
رشته : دکتری حرفه ای دامپزشکی , گرایش : دکتری حرفه ای دامپزشکی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
عملیات درمانگاهی دام های بزرگ کیس ریپورت 3 و 4 (1399/03/13)
اصول معاینه دستگاه ادراری (1399/03/13)
آزمایشگاه میکروب آزمایش TSI و OF و ژلاتیناز (1399/03/13)
کمبود ویتامین A (1399/03/05)
کمبود ویتامین A (1399/03/05)
کمبود مس و کمبود تیامین (1399/03/05)
Case report 1 and 2 (1399/03/05)
بیماریهای دستگاه تنفس (1399/02/30)
معاینه دستگاه گوارش اسب (1399/02/30)
بیماری کزاز (1399/02/30)
آزمایشگاه میکروب شناسی- آزمونهای اکسیداز و کاتالاز و کواگولاز (1399/02/30)
رفتارشناسی (حواس پنجگانه - ترس و تنش و گریز) (1399/02/23)
طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) (1399/02/23)
پاستورلوزیس (تب حمل و نقل) (1399/02/21)
انواع روش های کشت باکتریایی (1399/02/21)
بیماری سو هضم عصب واگ - بیماری جابجایی شیردان (1399/02/16)
اصول معاینه دستگاه تنفسی 2 (1399/02/15)
شاربن علامتی (1399/02/15)
آزمایشگاه میکروب- مقدمه محیط کشت (1399/02/15)
لینک بیماری پریکاردیت ضربه ای (1399/02/09)
لینک بیماری انتروتوکسمی (1399/02/07)
لینک استیومالاسی (1399/02/07)
لینک آزمایشگاه میکروب (1399/02/07)
لینک اصول معاینه دستگاه تنفسی قسمت اول (1399/02/07)
لینک بیماری یون (1399/02/07)
لینک رفتارشناسی جلسه دوم (جلسه مجازی اول) (1399/02/07)
لینک کمبود ویتامین E و سلنیوم (1399/02/07)
لینک رنگ آمیزی اندوسپور (1399/02/07)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
mkeywanloo@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس